28.02.2012, autor: D. Godzisz, P. Wróbel

Warsztaty edukacyjne na temat sytuacji Żydów zamojskich

22 lutego w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne na temat Holocaustu zamojskich Żydów i ich sytuacji podczas II wojny światowej.

Spotkanie poprowadziła p.Ewa Koper z Muzeum Pamięci w Bełżcu.

Pierwszym punktem zajęć była projekcja filmu "Tam był kiedyś nasz dom" autorstwa Ewy Szprynger. Film pokazywał sytuację Żydów w Zamościu od XVI wieku, czyli od samego początku istnienia miasta. Jednak większość materiału filmowego została poświęcona sytuacji Żydów podczas II wojny światowej i wspomnieniom ówczesnych mieszkańców Zamościa m.in. Lusi Raz, Yorama Golana. Bohaterowie opowiadali o tym, jak radzili sobie podczas wojny, nie zabrakło też wspomnień związanych z naszym miastem. Kolejnym punktem zajęć była dyskusja na temat filmu i wykład, który dostarczył nam dodatkowych informacji o zamojskich Żydach.


W końcowej części spotkania odbyły się warsztaty, podczas których korzystaliśmy z pamiętników kobiety – Żydówki. Zajęcia pozwoliły nam w interesujący sposób zgłębić temat Holokaustu i wielokulturowości naszego miasta.