19.12.2013, autor: K. Bałabuch

Warsztaty dziennikarskie

Spotkanie z dziennikarzem zamojskiej gazety „Kroniki Tygodnia” Leszkiem Wójtowiczem odbyło się w naszej szkole 18 grudnia. W warsztatach udział wzięły klasy IJ, IIG oraz IIF. Pan Leszek w sposób ciekawy opowiadał o swoim zawodzie i jego tajnikach. 

Wspominał również o swoich osobistych dokonaniach dziennikarskich. Po krótkim wykładzie, każdy z uczniów mógł zadać pytania. Dotyczyły one głównie sposobów tworzenia artykułów i trudu jaki pociąga za sobą praca dziennikarza. Całemu spotkaniu towarzyszyła przyjemna atmosfera i a uczestnicy warsztatów zdobyli cenną wiedzę.