24.11.2013, autor: J. Koza

Wagary-jak im zapobiegać?

Dnia 21.XI.2013 r w naszej szkole odbyła się debata na temat wagarowania. Spotkanie miało na celu ukazanie zjawiska wagarowania w prawdziwym świetle i  wskazanie zagrożeń, jakie ze sobą niesie.

Uczniowie wspólnie z Panią wicedyrektor Bożeną Krupą szukali rozwiązania tego trudnego problemu, postawiono pytanie: "Co zrobić, aby uczniowie nie chodzili na wagary?" Uczniowie zaproponowali, aby lekcje z przedmiotów rozszerzonych były na pierwszych godzinach lekcyjnych, gdyż wymagają większej koncentracji, oraz by urozmaicić lekcje, np. zapraszając osoby trzecie. Propozycji było wiele, lecz najlepszym sposobem, by spróbować zapobiec wagarowaniu jest po prostu rozmowa koleżeńska. Mamy nadzieję, że debata wniesie wiele pozytywnych zmian.