24.02.2020, autor: P. Adamowicz, A. Niańko

WARSZTATY EUROPEJSKIE

24 lutego 2020 r. młodzież I LO uczestniczyła w warsztatach europejskich realizowanych przez Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie przy ścisłej współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu. W warsztatach udział wzięło 60 osób. Głównym celem było zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz rozumienia znaczenia wytycznych Politycznych Komisji Europejskich na następną kadencję 2019-2024.

Jednym z zadań młodzieży podczas warsztatów było przedstawienie globalnych problemów dzisiejszej Europy i podanie przykładów w jakiej kategorii Europa może być liderem.

Na zakończenie studenci UMCS opowiedzieli czym jest fake news, troll oraz podali ich przykłady.