23.03.2009, autor: Jerzy Kusz

VII Konkurs Piosenki Angielskiej

VII Konkurs Piosenki Angielskiej odbył się 23 marca 2009 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Celem imprezy, zorganizowanej przez nauczycieli naszego liceum Jerzego Kusza, Urszulę Kusz, Mariusza Fariona i Rafała Gramatykę było doskonalenie języka angielskiego oraz propagowanie kultury krajów angielskiego obszaru językowego poprzez zastosowanie niekonwencjonalnych metod nauczania.
Najwyższe konkursowe laury przypadły kwartetowi z kl. 2b w składzie: Joanna Marchwiana, Justyna Zaleska, Gabriela Tybulczuk i Małgorzata Nowak za nadzwyczajne wykonanie utworu "Falling Slowly". Drugie miejsce zdobyła piosenka "Still Got the Blues" w wykonaniu Klaudii Lizak z kl. 1c. Uznanie jury zdobyła też piosenka "Put Your Records On", która przyniosła trzecią nagrodę Agacie Kościk i Magdalenie Wnuk z kl. 2h. Jury przyznało także dwa wyróżnienia: Marcie Pić z kl. 2h za piosenkę "White Flag" oraz zespołowi w składzie Ada Pastuszak, Aneta Nikodem, Katarzyna Kotlińska, Joanna Kimak, Magda Maksymowicz i Agnieszka Duda za żywiołowy show pod tytułem "Lady Marmalade". Zespół ENIGMATIC z kl. 1b w składzie: Jarosław Wnuk, Arkadiusz Smyk, Łukasz Sobczuk, Marcin Psztyć i Marcn Pokrywka zdobył aż dwie cenne nagrody – Nagrodę Dyrektora oraz Nagrodę Publiczności za utwór "Give Me Novacaine". 
Konkurs z wdziękiem prowadziły w języku angielskim uczennice kl. 2h Marcelina Pieczykolan i Sylwia Bergiel.
Popisy uzdolnionej muzycznie młodzieży z I LO oceniało jury w składzie: p. Magdalena Stopa – UMCS Lublin, Wydział Artystyczny – Jazz i Muzyka Rozrywkowa; p. Tomasz Ziąbkowski – muzyk, Zamojski Dom Kultury; oraz p. Urszula Kusz – nauczyciel języka angielskiego z naszego liceum. Według zgodnej opinii jurorów występy młodzieży stały na bardzo wysokim poziomie.
W przerwie konkursu, podczas obrad jury, odbyły się prezentacje pozakonkursowe. Publiczność mogła podziwiać zespół ENIGMATIC oraz Annę Plewik z zespołem.
Konkurs nie odbyłby się bez udziału sponsorów. Nagrody dla wykonawców ufundowali: Wydawnictwo Express Publishing, Wydawnictwo Oxford University Press, Wydawnictwo Pearson Education Longman, Księgarnia im. B. Leśmiana w Zamościu oraz Dyrektor Szkoły.
Do sukcesu organizacyjnego konkursu w znacznej mierze przyczynili się uczniowie klasy 3E (europejskiej), którzy przygotowali dekoracje, zorganizowali kawiarenkę, asystowali organizatorom, jurorom i wykonawcom, a także dbali o porządek i bezpieczeństwo w czasie tej imprezy. Za obsługę techniczną odpowiadali Cyprian Dyląg i Michał Szewczuk pod kierunkiem p. Mariusza Fariona, którzy znakomicie wywiązali się z tego zadania. Piękne dyplomy dla uczestników konkursu przygotował Kamil Pawliczuk pod kierunkiem p. Zbigniewa Pałki, który zapewnił obsługę informatyczną konkursu.
Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu miała kolejną okazję, aby połączyć obcowanie z kulturą europejską z dobrą zabawą. Mamy nadzieję spotkać się po raz ósmy w przyszłym roku.