26.06.2014, autor:

Uwaga maturzyści

Do egzaminu maturalnego poprawkowego przystąpić mogą ci, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu.

Termin egzaminu  poprawkowego 26 sierpnia 2014 w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE.

Informacje o miejscach przeprowadzanie egzaminu pisemnego  ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 8.08.2014r.