08.11.2010, autor: M. Twardziszewska

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

4 listopada 2010 r. w Auli naszej szkoły Wojewoda Lubelski Pani Henryka Strojnowska oraz Lubelski Kurator Oświaty Pan Henryk Wagner wręczyli dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów - uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych powiatów zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego. Na uroczystość przybyli: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Prezydent Miasta Zamościa Marcin Zamoyski, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kazimierz Chrzanowski, przedstawiciele Kuratorium i władz samorządowych, a także ksiądz kanonik Wiesław Galant – dyrektor Wydziału Nauki Chrześcijańskiej Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. 
Na uroczystą galę zostało zaproszonych 50 stypendystów wraz z dyrektorami szkół. Z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu nagrodzony został KRZYSZTOF ZYGMUNT – uczeń klasy III a. Ponadto KATARZYNA CHMIEL z klasy III g, otrzymała stypendium ufundowane przez Fundację „Zacny Uczynek”. Nagrodę wręczył Kasi Prezes Fundacji Pan Roman Żelazny.
Część artystyczną spotkania przygotowała z klasą II e Pani Bogusława Racewicz – Białek; był to montaż słowno – muzyczny poświęcony poezji Bolesława Leśmiana. W tym miejscu należy podkreślić zaangażowanie młodzieży z klasy humanistycznej, która zaprezentowała ciekawą inscenizację pod tytułem: „Bolesław Leśmian – poeta osobny”.
Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!