12.03.2014, autor: Karolina Kamińska

Ukraina w zbliżeniu

W miniony piątek klasy trzecie miały możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dotyczyły one bardzo aktualnej ostatnio tematyki ukraińskiej. Pierwszy z nich – „Ukraina w Europie” wygłosiła dr Marta Kaczmarczyk, drugi – „Kozacy ukraińscy – fakty i mity” – dr Albert Nowacki, a trzeci – „Władza a literatura”- dr Monika Grygiel.