27.02.2019, autor: I LO

Uchwała Rady Miasta

28 stycznia 2019 roku Rada Miasta Zamość podjęła Uchwałę Nr IV/48/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, cyt.: „Z dniem 1 września 2019 r. zamierza się przekształcić I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu poprzez zmianę lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z ul. Akademickiej 8 na ul. Akademicką 1 i 1H.