13.11.2017, autor: P. Adamowicz

Tydzień Konstytucyjny

13 listopada 2017 r. klasa II f uczestniczyła w zajęciach z radcą prawnym Panem Wojciechem Łuczką w ramach realizowania projektu „Tydzień Konstytucyjny” organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Lekcje dotyczyły znaczenia Konstytucji w życiu obywateli oraz zwróceniu uwagi na praktyczny wymiar Konstytucji. Uczniowie rozwiązywali kazusy prawne związane z tematyką szkoły i młodzieży. 

Podczas lekcji uczniowie chętnie wypowiadali się szczególnie na tematy dotyczące rozwiązywania sporów lub niezawisłości sędziowskiej. Podział na grupy i swoboda wypowiedzi spowodowały aktywizację osób, które rzadko zajmują stanowisko na forum klasy.

Celem projektu było promowanie wśród młodych ludzi świadomego obywatelstwa i motywowanie do większego zainteresowania sprawami publicznymi.