06.05.2013, autor: M. Bikowska

"Tu był kiedyś nasz dom"

29.04.2013 r. w naszej szkole odbyła się konferencja naukowa nt. dziejów i zagłady Żydów zamojskich. W przedsięwzięciu wzięła udział młodzież realizująca projekt CEO ‘’Młody Obywatel’’, społeczność liceum, dyrekcja a także przedstawiciel Muzeum- Miejsce Pamięci w Bełżcu.

Konferencja była ukoronowaniem prawie rocznej pracy uczniów z kilku klas naszej szkoły. Pokazała efekt działań mających na celu przybliżyć bolesny fragment życia i zagłady części społeczności lokalnej naszego miasta.

Spotkanie składało się z kilku części i było przygotowane we współpracy z instytucjami lokalnymi: Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu oraz Centrum Synagoga.

Uczniowie zadbali o odpowiednią plastyczną oprawę konferencji w postaci hasła przewodniego i nazwisk żydowskich mieszkańców Zamościa, zarówno tych, którzy wpisali się w historię miasta jak i Polski (uczestnicy powstania w getcie warszawskim czy bitwie pod Monte Cassino).  

Konferencję otworzyła p. Ewa Koper z muzeum w Bełżcu wykładem nt. dziejów Żydów w Zamościu od XVI w. do czasów współczesnych. Następnie odbyła się projekcja filmu dokumentalnego TVP ‘’Tu był kiedyś nasz dom’’, który wzbudził autentyczne zainteresowanie młodych widzów.  

Po dokumencie  wybrani uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy badawczej poświeconej sylwetkom kilkorga Żydów z Zamościa. Młodzież pokazała zarówno pozytywne postaci jak i negatywne, aby obraz tej społeczności stał się obiektywny. Kolejną częścią konferencji były warsztaty edukacyjne poprowadzone przez p. E. Koper i p. M. Bikowską. Zajęcia miały na celu uruchomić w młodych ludziach empatię oraz krytycyzm. 

Młodzież wysoko oceniła konferencję (ankieta ewaluacyjna), uznając ją za wartościową i pouczającą. W związku z tym pojawiła się propozycja, by włączyć ją do rocznego planu pracy szkoły jako stały punkt edukacji lokalnej. 

Wysoki poziom prezentacji był wynikiem pracy uczniów, którzy wcześniej zapoznali się z tematem projektu, odbyli spacer po mieście tropem życia społeczności żydowskiej, przygotowali kilka gazetek nt. historii, kultury i religii starozakonnych. Wartościowym uzupełnieniem ww. działań był wyjazd do Bełżca, gdzie uczniowie zwiedzili obóz zagłady i wzięli udział w lekcji muzealnej. Tak więc młodzież przez wiele miesięcy oswajała temat projektu, by w sposób świadomy i z odpowiednim bagażem wiedzy wziąć udział w finale przedsięwzięcia, czyli ww. konferencji.