01.12.2019, autor: P. Adamowicz

„Teraz Ty bądź sędzią”

W środę, 27 listopada obyły się w naszej szkole symulacje rozpraw sądowych w ramach projektu "Teraz Ty bądź sędzią" Fundacji Pro Publika. Były to warsztaty z dziedziny prawa i sądownictwa, których celem jest edukacja młodzieży, zrozumienie pracy sędziów i ich orzecznictwa. W warsztatach brały udział klasy o profilu prawniczym - Ic i IIIe . 

Podczas spotkania uczniowie wraz z Sędzią, Panem Robertem Pizunem omawiali wybrane filmy przedstawiające kazusy prawne, a w finale sprawy każdy samodzielnie podejmował decyzję i wybierał spośród zaproponowanych (odpowiednią według własnej oceny) karę. W ostatnim etapie symulacji rozprawy, wybrana przez użytkownika wysokość kary była konfrontowana (wraz z uzasadnieniem i komentarzem) z rzeczywistą sentencją w danej sprawie. Uczniowie oceniali projekt bardzo pozytywnie. Według nich Pan Sędzia zainteresował ich sposobem przeprowadzania rozprawy sądowej. W wyczerpujący sposób wyjaśniał pojęcia oraz zdarzenia z sali sądowej cytując  Kodeks Karny. Spotkanie przybliżyło uczniom charakter rozpraw sądowych, sami mogli poczuć się jak sędziowie biorący udział w sprawie. Motywuje to uczniów do podjęcia dalszej edukacji  związanej z sądownictwem oraz do wyboru zawodów prawniczych. Opiekę nad uczniami podczas projektu sprawowała Pani Paulina Adamowicz.