01.07.2020, autor: M. Podolak

Tajemnice Akademii

Jak poinformował Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków podczas prac remontowych w gmachu Akademii zamojskiej odkryto barokowe polichromie.

To, co pierwotnie uznano za zabrudzenia okazało się cennymi przedstawieniami z życia św.  Jana Kantego. Prezydent Zamościa zapewnił, że budżecie  projektu rewitalizacji są zapewnione środki również na odnowę takich niespodziewanych „znalezisk” i będziemy mogli podziwiać malowidła w pełnej krasie.