04.02.2021, autor: I. Kicińska

„Sztuczne nasiona” tematem wirtualnych laboratoriów UMCS

W ramach innowacji pedagogicznej "Zadziwiający świat biologii-doświadczenia źródłem wiedzy" realizowanej przez p. Iwonę Kicińską 29 stycznia odbyło się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie z dr Marcinem Domaciukiem,   pracownikiem naukowym Katedry Biologii Komórki UMCS. Uczniowie obserwowali pracę laboranta na ekranie i jednocześnie słuchali objaśnień wykładowcy.

Spotkania z pracownikami naukowymi UMCS wspomagają  wszechstronny rozwój uczniów poprzez zgłębianie tajników wiedzy związanej z pracami badawczymi, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę twórczego myślenia. Ponadto znajomość różnorodnych metod i technik pracy biologa ułatwi naszym uczniom wybór kierunku dalszego kształcenia.