18.12.2016, autor: M. Podolak

Szlachetna paczka od 3H

Klasa 3H zaangażowała się w przygotowanie paczki dla potrzebującej rodziny. Każdy przyniósł coś od siebie, resztę produktów zakupiono. Julia z Krystianem zajęli się transportem i spotkali z wolontariuszem opiekującym się rodziną. Wspólne przedsięwzięcie sprawiło, że wbrew komercjalizacji,  młodzież odczuła prawdziwą atmosferę Świąt, podzieliła  się dobrem i wiarą w drugiego człowieka. Uczniowie otrzymali od wolontariusza relację ze spotkania z rodziną.