17.12.2013, autor: M. Lis

Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

Miłośnicy języka polskiego przystąpili 12 grudnia 2013 roku  do pierwszego etapu V Szkolnego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. W konkursie wzięło udział 51 uczestników, głównie z klas pierwszych. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy o języku polskim, w którym  pytania odnosiły się  zarówno do zagadnień czysto gramatycznych, dotyczących składni, słownictwa czy fleksji, jak i stylistycznych. Uczniowie musieli także określić, czym jest kicz w języku albo wyjaśnić pojęcie polszczyzna konsumpcyjna.

 

 

Do kolejnego etapu - części oratorskiej - zakwalifikowało się 11 uczniów: Anna Szawracka kl. 2g, Iwona Traczykiewicz kl. 3a, Dorota Dec kl. 2f, Dominika Kukis kl.1c, Urszula Lis kl. 3a, Marika Hajduk kl. 1h, Paweł Sadło kl.  2f, Patrycja Ejsmont kl. 2h, Klaudia Siudak kl. 2g, Elżbieta Kwapisz kl. 1j, Aleksandra Tomasik kl. 1g.

Kolejny etap odbędzie się w lutym 2014 roku, a zadaniem uczestników będzie wygłoszenie prezentacji na temat różnych sposobów wzbogacania słownictwa.