12.03.2012, autor: K. Kamińska

Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

Dnia 9 marca auli naszego liceum odbył się drugi – oratorski etap III Szkolnego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim.  Spośród 67 osób biorących udział w pierwszej części konkursu komisja wyłoniła trzynaście  do etapu ustnego.
Uczniowie, w obecności kolegów z kilku klas, omawiali wybrane przez siebie odmiany stylistyczne języka polskiego. Organizatorki konkursu: Krystyna Kamińska, Magdalena Lis oraz Bogusława Racewicz-Białek  zaprosiły do komisji konkursowej: Małgorzatę Twardziszewską  i Piotra Linka.
Po wysłuchaniu wystąpień nauczyciele języka polskiego wyłonili zwycięzców. Są to:
• Katarzyna Mazurkiewicz z klasy III a – I miejsce
• Agnieszka Kawka z klasy I e – II miejsce
• Katarzyna Jakubczak z klasy III f – III miejsce
• Urszula Lis z klasy I a – III miejsce
• Karolina Kamińska z klasy I e – wyróżnienie
• Magdalena Głąb z klasy III e – wyróżnienie
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz wartościowe książki.
Komisja z satysfakcją zauważyła, poziom wystąpień był bardzo wysoki, znacznie przekraczający wymagania szkolne.
Uczestnikom konkursu kibicowała  pani dyrektor Lucyna Mielniczuk, reprezentując Dyrekcję  szkoły.
Konkurs uświetniła młodzież pod kierunkiem pani  Beaty Hawrylak, przedstawiając program poetycko- muzyczny poświęcony legendzie i twórczości Kolumbów.
Z perspektywy trzech lat należy zauważyć, że słuszna była idea konkursu, ponieważ popularyzuje on wśród młodzieży wiedzę o języku polskim.