08.06.2018, autor: P. Adamowicz

Szkolny Konkurs Historyczno–Społeczny „100 – lecie Niepodległości” - rozstrzygnięty!

25 maja 2018 r. klasy pierwsze naszej szkoły brały udział w Konkursie Historyczno - Społecznym „100-lecie Niepodległości”. Konkurs zorganizowany był przez nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego – p. Paulinę Adamowicz, p. Annę Szyszka i p. Agnieszkę Niańko w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Uczniowie musieli rozwiązać test z wiedzy historycznej i społecznej w okresie 1918 – 2018. Celem konkursu było rozpowszechnianie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania państwowości polskiej II RP, PRL, III RP, zaznajomienie uczniów z problematyką suwerenności i niezależności państwa polskiego, kształtowaniem się systemu partyjnego i politycznego oraz ochronę praw człowieka we współczesnej Polsce. 

I miejsce zajął Bartłomiej Bździuch z klasy Ie, II miejsce - Weronika Tutka z klasy If,

III miejsce ex aequo - Wiktoria Tochman – uczennica klasy I g i Michał Świstowski uczeń klasy Ic.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego pogłębiania wiedzy o Polsce!