22.04.2015, autor: A. Drozdowski

Szkolna Debata

14 kwietnia w I LO odbyła się debata "Czy nasza szkoła uczy samodzielności". W debacie wzięły udział dwie grupy: pierwsza  potwierdzająca, że nasza szkoła uczy samodzielności i druga, która się z tym nie zgadzała. Obie grupy starały się przekonać wszystkie osoby zgromadzone w szkolnej auli do swojego stanowiska.

Padło wiele argumentów przemawiających, że szkoła uczy nas samodzielności np. : "szkoła jest elementem życia", "uczniowie pełniąc określone funkcje muszą być odpowiedzialni za pełnione zadania"," sama  nauka jest sposobem nauczenia się samodzielności". Grupa opozycyjna twierdziła że: "uczniowie mają możliwość pełnienia różnych ról, ale są w tym ograniczeni", "samorząd nie wpływa na samodzielność uczniów", "w szkole głównie się trzeba uczyć i nie ma możliwości nauczyć się samodzielności". Widownię bardziej przekonały argumenty grupy zaprzeczającej tezie, że szkoła uczy samodzielności, o czym świadczy głosowanie przeprowadzonego na końcu debaty.