24.10.2012, autor: W. Piotrowicz

Szkolenie wolontariuszy

Dnia 20. października 2012r. wolontariuszki I LO (Flak Karolina Ij, Brzozowska Paulina Ij, Magdalena Kuczyńska Ij) wzięły udział w szkoleniu "Formy i metody pracy z osobami starszymi", które odbyło się z inicjatywy Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Warsztaty dotyczły postępowania z osobami w podeszłym wieku, jak również zasad udzielania pomocy medycznej.