05.02.2016, autor: M. Podolak

Szkoła Sukcesu

Nasze Liceum otrzymało zaszczytny tytuł Szkoła Sukcesu, przyznany za wysoką jakość kształcenia. Wyróżnienie to otrzymały szkoły, których uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce. Pan Prezydent Andrzej Wnuk wręczył statuetkę Dyrekcji i przedstawicielom SU.

Władze doceniły też instytucje i osoby prywatne wspierające edukację. Na wniosek p. Dyrektora Z. Kamińskiego miano Mecenasa Oświaty otrzymali: Fundacja Zakłady Kórnickie oraz p. Bogusław Hass prezes spółki BETASOAP, którzy od kilku lat finansują stypendia dla naszych uczniów. Darczyńcy oprócz wsparcia finansowego  uczniów podejmują inicjatywy mające na celu promowanie Szkoły.

Nasi uczniowie brali też udział w części artystycznej uświetniającej uroczystość.