10.06.2015, autor: M. Podolak

Szczęśliwy finał

W dniach 5-7 czerwca 2015 r. odbył się w Olsztynie etap centralny XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w którym wzięło udział 70 laureatów okręgowych z całej Polski. Zawody centralne składają się z części pisemnej, podczas której uczniowie rozwiązują test oraz z części ustnej polegającej na odpowiedzi na pytania problemowe formułowane przez członków komisji.

Nasza tegoroczna absolwentka Aneta Komisarczuk /3b/ zajęła 7 miejsce zdobywając tytuł laureata. /Opiekun merytoryczny p. Krzysztof Bałuka/ Poza nagrodami regulaminowymi  główny sponsor Olimpiady Toyota Motor Poland ufundował dla laureatów wakacyjny pobyt na Maderze.

Gratulujemy serdecznie!