16.11.2010, autor: Małgorzata Kolasa, Justyna Kozłowska (kl.1e)

Święto Niepodległości

10 listopada 2010 r. był dniem, w którym nasza szkoła świętowała rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym roku krótki, ale poruszający apel przygotowała klasa 1 F, którą opiekuje się Pani Profesor Marta Dynowska. Przez kilkadziesiąt minut uczniowie przypomnieli nam ciężką i krwawą drogę do odzyskania suwerenności przez Polskę. Cały apel, jak co roku, otwierał hymn państwowy i uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły. Kolejnym punktem było krótkie wystąpienie przewodniczącego SU Jakuba Misztala i Pani Wicedyrektor Lucyny Mielniczuk. Mieliśmy okazję wysłuchać pieśni patriotycznych, wierszy niepodległościowych i obejrzeć krótkie, lecz doskonale przygotowane scenki, w ten sposób mogliśmy uczestniczyć w krótkiej lekcji naszej historii.
Następnego dnia klasy pierwsze wraz z wychowawcami oraz chętni uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w uroczystych obchodach na Rynku Wielkim. Uroczystości związane z obchodami 92 Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się 11 listopada 2010 roku, sesją Rady Miasta o godz. 9.30 w sali Consulatus zamojskiego Ratusza. Po niej, o godzinie 11.00, jak co roku, na Rynku Wielkim odbyła się manifestacja patriotyczna z udziałem pocztów sztandarowych i Szwadronu Jazdy RP w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich, podczas której młodzież dumnie reprezentowała nasze liceum. Całości dopełniła Msza Święta odprawiona w intencji Ojczyzny w samo południe, w Zamojskiej Katedrze.