21.10.2016, autor: M. Twardziszewska

Święto Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej to czas podsumowania osiągnięć pracowników oświaty. 17 października w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji. Była to znakomita okazja do wręczenia odznaczeń i podziękowań dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi szkół Zamościa oraz z terenów objętych działaniem Zamojskiej Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Swoją obecnością uroczystości zaszczycili: Ekscelencja Biskup Marian Rojek, Senator Jerzy Chróścikowski i Poseł Ziemi Zamojskiej Sławomir Zawiślak. Zaszczytne wyróżnienia wręczali Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Kurator Oświaty w Lublinie Teresa Misiuk i Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Wśród odznaczonych znaleźli się także dyrekcja i nauczyciele I Liceum, którzy rzetelną pracą zasłużyli na wyrazy uznania. Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty otrzymał Pan Dyrektor Zygmunt Kamiński, Nagrodę Prezydenta Zamościa otrzymały Pani Wicedyrektor Agata Waszek i Pani Profesor Mieczysława Adamczuk, Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali: Pani Profesor Krystyna Kamińska, Pani Profesor Maria Bubiłek, Pan Profesor Andrzej Mazurkiewicz, Pan Profesor Jerzy Kusz, Pani Profesor Elżbieta Grzybek, a także Pani Profesor Mirosława Podhajny, którą nagrodzono jeszcze tytułem Zasłużony dla Oświaty Zamościa. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej trafiła do rąk Pana Profesora Piotra Linka. Pan Prezydent Zamościa nie zapomniał o nauczycielach, którzy zakończyli swoją aktywność zawodową. Dziękował im za „wieloletnia pracę w oświacie i trud włożony w wychowanie młodzieży”. Wśród tego grona znaleźli się: Pani Profesor Krystyna Kamińska, Pani Profesor Teresa Hwedyk, Pani Profesor Danuta Kostrubała, Pani Profesor Barbara Jędruszczak, Pani Profesor Barbara Kołaczkiewicz i Pan Profesor Marek Sędłak.

Pan Prezydent Andrzej Wnuk uhonorował również Damiana Kossa, tegorocznego absolwenta, który znalazł się w gronie laureatów konkursu „Matura na 100 procent” organizowanego przez fundację Zawsze warto. W imieniu Damiana dyplom odebrał Pan Dyrektor Zygmunt Kamiński.

Po części oficjalnej uczniowie naszej Szkoły, przygotowujący się pod kierunkiem Pani Profesor Joanny Pawluk i Pani Profesor Małgorzaty Twardziszewskiej, zaprezentowali zebranym gościom spektakl, którego scenariusz powstał w oparciu o wspomnienia zebrane od absolwentów podczas obchodów 100-lecia istnienia I Liceum. Całą uroczystość uświetnił występ szkolnego chóru kierowanego przez Księdza Jerzego Frankiewicza, który odśpiewał hymn państwowy i piosenkę na zakończenie spektaklu. Miłym akcentem były przygotowane przez Panią Kurator upominki dla uczniów. 

 

Zdjęcia z uroczystości

http://roztocze.net/odznaczenia-i-nagrody-dla-nauczycieli-zdjecia/

 

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/odznaczenia-dla-nauczycieli-publikujemy-zdjecia-wszystkich-nagrodzonych/

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/odznaczenia-dla-nauczycieli-publikujemy-zdjecia-wszystkich-nagrodzonych-czesc-22/

 

https://portalzamojski.pl/wiadomosci/edukacja/1459-dzien-edukacji-narodowej-nagrody-dla-nauczycieli-stylowy-zamosc-zdjecia

 

Także w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy święto Edukacji Narodowej. 12 października zaszczycił nas swoją obecnością Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Arkadiusz Bratkowski, który dziękował nauczycielom za rzetelną pracę,a także życzył wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Docenił również wieloletnią pracę Dyrektora Zygmunta Kamińskiego, którego nagrodził Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Te same wyróżnienia odebrali także: Pani Profesor Krystyna Kamińska, Pani Profesor Mirosława Podhajny, Pani Profesor Maria Bubiłek, Pan Profesor Jerzy Kusz i Pan Profesor Andrzej Mazurkiewicz.

Pan Dyrektor przyznał również nagrody nauczycielom naszej Szkoły za bardzo dobre wyniki w pracy. 

Część artystyczną zaprezentowali uczniowie naszej Szkoły, którzy w swoim spektaklu pokazali, że w relacjach nauczyciel-uczeń przez lata niewiele się zmieniło. Naszym uzdolnionym aktorom towarzyszył szkolny chór pod kierownictwem ks. Jerzego Frankiewicza. Zaś nad pracą młodzieży czuwały Panie Profesor Joanna Pawluk i Małgorzata Twardziszewska.