16.04.2019, autor: M. Podolak

Sukces Wiktorii

Wiktoria Szykulska uczennica klasy Ie została finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Finał Olimpiady odbył się 15 kwietnia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestnicy zawodów centralnych musieli wykazać się wiedzą z zakresu nauki o książce, bibliotece oraz zarządzania wiedzą i informacją, a także umiejętnością wykorzystania cyfrowych źródeł informacji. Wiktoria świetnie poradziła sobie zarówno z teorią, jak i praktyką.

Jej największą pasją jest literatura, uwielbia czytać dobre książki i sama pisze. Jest m.in. laureatką konkursu Miesiąc Opowiadań. Jej opowiadanie będzie można przeczytać w następnym numerze Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego. Serdecznie gratulujemy!