08.11.2017, autor: M. Podolak

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Katarzyna Tymura z klasy 3d znalazła się w elitarnym gronie najlepszych uczniów z województwa lubelskiego którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów. Aby dostać stypendium uczniowie musieli otrzymać promocję do następnej klasy z wyróżnieniem i ze średnią nie niższą niż 4.75 lub wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium uczniowie odebrali z rąk wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk. Uroczystość odbyła się 7 listopada w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Warto dodać, że Kasia otrzymała również Stypendium im. B. Hassa oraz stypendium naukowe.