02.11.2017, autor: M. Hoda-Kloc

Stypendium imienia Bolesława Hassa

Uczniowie naszego Liceum mogą otrzymać różne typy pomocy finansowej, wśród których jest  Stypendium im. Bolesława Hassa – długoletniego Dyrektora szkoły.

Dzięki hojności pana Bogusława Hassa reprezentującego Firmę Betasoap nasi uczniowie mogą uzyskać wsparcie na wydatki związane z kształceniem i rozwojem osobistym.

Stypendium im. Bolesława Hassa może otrzymać uczeń lub absolwent Szkoły, który posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub wykazuje się szczególnym wkładem pracy na rzecz społeczności szkolnej bądź lokalnej.

W tym roku szkolnym komisja, po dokonaniu weryfikacji wniosków na podstawie regulaminu przyznała stypendium 19 uczniom. Są to finaliści i laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych, zawodów artystycznych i sportowych oraz szczególnie zasłużeni w działaniach na rzecz szkoły. Wszystkim serdecznie gratulujemy.