09.11.2016, autor: M. Podolak

Stypendium dla Pawła

Paweł Flis /3a/ został stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Fundusz w ramach pomocy uczniom wybitnie zdolnym stara się wspierać rozwój zainteresowań i uzdolnień, umożliwiając im bezpłatny udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach: warsztatach, obozach, seminariach i wystawach.

Paweł wybrał zajęcia z matematyki prowadzone przez wykładowców uniwersyteckich. Gratulujemy Pawłowi, jest to też wielkie wyróżnienie dla nauczycieli, których trud przyczynił się do rozwoju jego uzdolnień. Jeśli masz szczególne uzdolnienia i osiągnięcia możesz zgłosić się do kolejnej edycji Programu.