19.11.2015, autor: 1 LO

Stypendia przyznane

Miło nam poinformować, że rozstrzygnięte zostały dwa programy stypendialne w których uczestniczy I LO w Zamościu.

Stypendium im. Bolesława Hassa w bieżącym roku szkolnym przyznane zostało 22 uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce, posiadającym tytuł laureata bądź finalisty konkursów i olimpiad przedmiotowych. Zaś do grona stypendystów Fundacji „Zakłady Kórnickie”, celem którego jest wspieranie zdolnej młodzieży z terenów wiejskich i małych miast, dołączyło 19 uczniów z naszej szkoły.

Stypendystom serdecznie gratulujemy. Życzymy zapału w nauce oraz kolejnych sukcesów.