20.11.2013, autor: A. Nowak

Stypendia przyznane

Z przyjemnością informujemy, że zostały przyznane stypendia na cele związane z kształceniem w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, a noszących imię Działyńskich lub Zamoyskich w ramach Funduszu Stypendialnego Fundacji „Zakłady Kórnickie”.

W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich i małych miast, Fundacja „Zakłady Kórnickie” przyznaje stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, w której nauka kończy się egzaminem maturalnym.

Dziesięciu uczniów naszego Liceum zostało zakwalifikowanych przez Zarząd Fundacji do udziału w programie stypendialnym w roku szkolnym 2013/2014. Stypendia w wysokości 250 złotych miesięcznie będą wypłacane przez okres 10 miesięcy.

Uczniom gratulujemy a fundatorom dziękujemy.