29.04.2011, autor: P. Lepianka (kl.1h)

"Studnia dla południa"

W dniach 19 – 26.05.2011r. klasa Ih (opiekun p. M. Borowska) organizuje zbiórkę pieniędzy na rzecz szkoły podstawowej Du Cum, mieszczącej się w wiosce Pukaowo, na przedmieściach miasta Bor w Sudanie południowym. Mieszkańcy wybudowali tę szkołę dla swoich dzieci w 2009r. Na dzień dzisiejszy uczęszcza do niej 150 uczniów (90 chłopców i 60 dziewczynek). Lekcje prowadzone są przez 4 nauczycieli. Największy problem to brak wody. Dzieci muszą uczyć się w upałach, co nie jest lekkie. Spragnione często wracają do domu by się napić, przez co nie kończą nauki w szkole. Co prawda dyrektor przynosi im wodę, ale to nie wystarcza, dlatego też, solidaryzując się z Afryką, chcemy włączyć się w budowę studni. Koszt takiego przedsięwzięcia to 45 tysięcy złotych.
Do tej pory Polskiej Akcji Humanitarnej udało się zebrać aż 34 tysiące złotych. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji. Tak niewiele trzeba, aby pomóc małym dzieciom w zdobywaniu wiedzy. Wystarczy, że każda ofiaruje dowolną sumę pieniędzy podczas naszej ogólnoszkolnej akcji 19 maja. Ponadto każdy, który ofiaruje kwotę powyżej 5 złotych otrzyma opaskę. W ramach tej akcji zostanie również przeprowadzona lekcja na temat prawa do wody oraz problemów związanych z dostępem do wody pitnej. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, odwiedźcie stronę PAH.
Pamiętajmy, że okazana dobroć zawsze do nas powróci, najczęściej wtedy, kiedy tego najbardziej będziemy potrzebować.