13.09.2012, autor: M. Podolak

Spotkanie z rodzicami

12 września odbyły się spotkania z rodzicami .

Rodzice uczniów klas I spotkali się w auli z Panią Dyrektor Bożeną Krupą, która omówiła główne procedury i zasady funkcjonowania szkoły,  z podkreśleniem zasad bezpieczeństwa.

Rodzice uczniów klas III spotkali się z Panem Dyrektorem Zygmuntem Kamińskim, który poinformował o procedurach i terminach egzaminu maturalnego 2013. Następnie odbyły się spotkania z wychowawcami.