15.03.2019, autor: I LO

Spotkanie z fundatorem stypendium im. Bolesława Hassa

 

W dniu 13 marca w auli szkoły odbyło się spotkanie uczniów, którzy uzyskali stypendium im. Bolesława Hassa z prezesem firmy Betasoap panem Bogusławem Hassem, fundatorem stypendium dla zdolnej młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego w Zamościu. 

Pan Bogusław Hass wraz z zarządem firmy miał okazję spotkać się z najzdolniejszą młodzieżą szkoły, rozwijającą swoje pasje w różnych dziedzinach naukowych. Stypendyści pochwalili się swoimi osiągnięciami nie tylko w zakresie osiągnięć dydaktycznych, ale również pokazali swoje projekty m.in. drukarkę 3D, programowalne roboty. Pan Bogusław Hass podzielił się z młodzieżą własnymi doświadczeniami w rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań, realizacji własnych marzeń, co w efekcie doprowadziło do sukcesu w międzynarodowym biznesie. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wystąpienia, a następnie podziękowała symboliczną wiązanką kwiatów za znaczące dla młodego naukowca wsparcie finansowe. Stypendium im. Bolesława Hassa otrzymują również uczniowie klas I, którzy w gimnazjum osiągnęli tytuł finalisty lub laureata w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych i ogólnopolskich oraz uczniowie klas II i III o znaczących osiągnięciach olimpijskich i konkursowych.