16.03.2015, autor: s. M. Kozioł

Spotkanie z Profesorem Ziębą

W piątek 13 marca odbyło się w naszej szkole niecodzienne spotkanie z Antonim Ziębą – Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Prof. Zięba w formie naukowej prelekcji przybliżył młodzieży samo pojęcie aborcji, obrony życia a także odpowiedzialności za podejmowanie ważnych decyzji życiowych.

Zwrócił uwagę na dwa czynniki, które decydują o przyszłych naszych wyborach:

uznawany przez nas system wartości posiadany zbiór informacji.

Bardzo odważnie odniósł się prelegent do obecnego stanu mediów komercyjnych i publicznych. Zaznaczył, że zasadniczymi kryteriami oceny mediów powinny być: wierność prawdzie, podejmowanie ważnych tematów i nieuleganie naciskom politycznym czy finansowym.

W trakcie godzinnego wykładu Profesor wypowiedział się także na temat procedury „in vitro”, naprotechnologii oraz edukacji seksualnej w szkole.

 

Na zakończenie każdy uczeń otrzymał pakiet materiałów Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia.