12.11.2015, autor: 1LO

Spotkania z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy Rodziców na śródsemestralne spotkania z wychowawcami w dniu 16 listopada. Klasy  I i II  godz. 16, klasy III godz. 17:00. Przewodniczący trójek klasowych proszeni są o przyjście na zebranie Rady Rodziców o 16:45 do Auli.

 

Klasy I - godz. 16:00

Kl. 1a – sala 11

Kl. 1b – sala 9

Kl. 1c – sala 12

Kl. 1d – sala 24

Kl. 1e – sala 25

Kl. 1f – sala 2

Kl. 1g – sala 22

Kl. 1h – sala 1

Kl. 1i – sala 30

Przewodniczący trójek klasowych proszeni są o przyjście na zebranie Rady Rodziców o godz. 16.45 do auli.  

 

Klasy II - godz. 16:00 

Kl. 2a – sala 3

Kl. 2b – sala 4

Kl. 2c – sala 17

Kl. 2d – sala 14

Kl. 2e – sala 15

Kl. 2f – sala 8

Kl. 2g – sala 13

Kl. 2h – sala 5

Kl. 2i – sala 28

Kl. 2j – sala 19

Kl. 2k – sala 23

Przewodniczący trójek klasowych proszeni są o przyjście na zebranie Rady Rodziców o godz. 16:45 do auli.  

 

Klasy III - godz. 17:00

Kl. 3a – sala 2

Kl. 3b – sala 3

Kl. 3c – sala 4

Kl. 3d – sala 13

Kl. 3e – sala 16

Kl. 3f – sala 5

Kl. 3g – sala 14

Kl. 3h – sala 17

Kl. 3i – sala 15

Kl. 3j – sala 8

Przewodniczący trójek klasowych proszeni są o przyjście na zebranie Rady Rodziców o godz. 16:45 do auli.