31.05.2019, autor: M. Podolak

Spacer po Zamościu śladem inskrypcji łacińskich

Biblioteka szkolna zaprosiła klasę 2e do udziału projekcie edukacyjnym, którego celem było lepsze poznanie naszego miasta oraz praktyczne wykorzystanie znajomości języka łacińskiego.

 

Zadaniem uczniów było zlokalizowanie obiektów na których występują inskrypcje łacińskie, wykonanie zdjęcia, przepisanie oraz przetłumaczenie napisów na język polski.  

Młodzież miała również przygotować informacje o wybranych zabytkach i historii miasta z wykorzystaniem różnych źródeł informacji. Podsumowaniem projektu był spacer po Zamościu w dniu 30 maja, podczas którego uczniowie prezentowali wyniki swojej pracy. Trasa spaceru wiodła od Bramy Lwowskiej, na której znajdują się dwie inskrypcje oraz ciekawe detale architektoniczne. 

 

Następnym etapem była Katedra zamojska, w której warto zwrócić uwagę na Kaplicę Zamojskich,  wejście do krypt oraz liczne tablice upamiętniające ważne postaci, w tym wybitnego poetę i organizatora Akademii Szymona Szymonowica.

Kolejny obiekt to dawna Brama Lubelska, z którą wiążą się ważne wydarzenia z historii miasta.

Spacer zakończył się przy budynku Akademii. Tutaj przypomnieliśmy sobie osobę fundatora Jana Zamoyskiego, wybitnego polityka, człowieka gruntownie wykształconego i doceniającego rolę edukacji. Omówiona została organizacja szkolnictwa w XVI w. oraz ważna rola języków klasycznych w kulturze. 

Efektem pracy był również plan Zamościa z fotografiami inskrypcji.

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawowała Pani Profesor Mirosława Podhajny, nie tylko korygując poprawność tłumaczeń, ale również wyjaśniając błędne zapisy i dzieląc się swoją wiedzą o przeszłości miasta. Uczniowie mieli okazję przekonać się, że łacina nie jest jednak martwym językiem.