11.10.2017, autor: M. Podolak

Siostra Mirosława Kozioł

Siostra Mirosława Kozioł (imię zakonne Anna) urodziła się 10 maja 1956 roku w miejscowości Wieprzec. W 1975 roku ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w Zamościu. Potem, do 1979 roku studiowała w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 1984 roku wstąpiła do bezhabitowego Zgromadzenia Najświętszego Imienia Jezus. W roku 1996 ukończyła studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i wyjechała do pracy duszpasterskiej na Wileńszczyznę, gdzie pracowała przez 15 lat. W roku 2011 wróciła do Polski, do Zamościa, od 2012 roku pracowała jako katechetka w I Liceum Ogólnokształcącym. 

Podczas pracy w Landwarowie angażowała się w organizację Parafiady, tę inicjatywę zaproponowała młodzieży z Zamościa i okolic. Co roku organizowała wyjazdy młodzieży na Litwę, włączała się także w przygotowanie pielgrzymki maturzystów, od kilku lat organizowała maraton biblijny. Wraz z uczniami uświetniała obchody Dnia Papieskiego. Przygotowywała również spotkania wigilijne dla całej szkolnej wspólnoty. W ubiegłym roku szkolnym zainicjowała I edycję Międzyszkolnego Konkursu Poezji i Prozy Religijnej i Religijnej Poezji Śpiewanej.

Jej zaangażowanie, sumienność jako nauczyciela i wychowawcy młodzieży były wielokrotnie docenianie – wyrazem tego są nagrody przyznawane przez Dyrektora I Liceum – w 2013, 2015 i 2016 roku.

WSPOMNIENIE O SIOSTRZE MIRCE