29.11.2012, autor: M. Twardziszewska

„Siódma pieczęć”

Siódma pieczęć Ingmara Bergmana to film mocno osadzony w poetyce średniowiecznej. 27 listopada uczniowie klas pierwszych, którym ta epoka jest szczególnie bliska, mieli okazję obejrzeć  dzieło szwedzkiego artysty. Projekcję poprzedził wykład dr Seweryna Kuśmierczyka z UW. Wykładowca zwracał uwagę na znaczenie barw i postaci. Dzięki temu opowieść o rycerzu, który staje do szachowego pojedynku ze śmiercią, była dla na bardziej zrozumiała.