23.03.2020, autor: I LO

Schola Latinissima

Paulina Wróblewska, uczennica klasy 3f uzyskała tytuł finalisty XXXVIII Olimpiady Języka Łacińskiego i znalazła się w gronie 43 uczniów najlepiej znających język łaciński i kulturę antyczną w Polsce. Usyskując tytuł finalisty, Paulina ma już zdaną maturę z języka łacińskiego i kultury antycznej na 100% i inne uprawnienia właściwe finalistom, między innymi przyjęcie na I rok studiów różnych kierunków z pominięciem postępowania kwalifikującego. Opiekunem merytorycznym Pauliny jest Pani Mirosława Podhajny - nauczyciel języka łacińskiego w naszej szkole. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.