17.06.2014, autor: M. Podolak

Rok przed maturą

Michał Kapuśniak z klasy IIa, uczeń p. Andrzeja Mazurkiewicza, został laureatem konkursu fizycznego "Rok przed maturą". Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego organizowany jest przez 

Instytut Fizyki, wspólnie z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz LSCDN-em. 

Celami konkursu są: rozwijanie zainteresowań fizyką, stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z tego przedmiotu oraz zapoznanie uczniów z zakresem i standardami wymagań egzaminu maturalnego. Gratulujemy