14.01.2013, autor: A. Nowak

Rok Zerowy

Od 8 grudnia 2012r. prowadzone są w naszym Liceum zajęcia z matematyki, fizyki i chemii w ramach umowy o współpracy podpisanej przez Pana Dyrektora Zygmunta Kamińskiego z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jednym z aspektów współpracy jest realizacja programu pod nazwą „ROK ZEROWY”. Jest to forma kursów dokształcających, których celem jest lepsze przygotowanie uczniów do matury oraz kandydatów do studiów   technicznych, a przez to zwiększenie efektywności studiowania na pierwszych latach. Zajęcia  kursowe  z  wszystkich  przedmiotów  są organizowane przez Dział Nauczania AGH, realizowane zgodnie z planami i programami kursów z poszczególnych przedmiotów, uchwalonymi  odpowiednio  przez  Rady  Wydziałów:  Matematyki  Stosowanej,  Fizyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,  w oparciu o materiały i podręczniki  dostarczone przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Po zakończeniu kursu uczniowie mogą przystąpić, do egzaminu końcowego, który jest prowadzony w AGH w uzgodnionym terminie. Wyniki egzaminu końcowego będą uwzględniane przy zaliczaniu niektórych przedmiotów na pewnych kierunkach w czasie studiów w AGH. W szczególności będą one podstawą zaliczania tzw. kursów wyrównawczych. Plany i programy  ROKU ZEROWEGO są dostępne na stronie  internetowej  Uczelni www.dzn.agh.edu.pl. 

Aktualnie w Zamościu realizowany jest tylko w naszej Szkole kurs, który obejmuje 30 godzin lekcyjnych, a odpłatność za cały kurs wynosi 125 złotych (ok. 4 złotych za jedną godzinę). W pierwszej edycji Roku Zerowego uczestniczy 111 uczniów klas trzecich – 2 grupy matematyczne, 2 grupy z fizyki i 1 z chemii. W planach jest utworzenie w drugim semestrze grup dla uczniów klas drugich.