18.09.2013, autor: G. Nogas

Rocznica sowieckiej agresji

W dniu 17 września w Zamościu odbyły się uroczystości 74 rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę, w których udział wzięli uczniowie naszego Liceum z klas 2d i 3f pod opieką wychowawców wraz z pocztem sztandarowym. O godz. 18 w Katedrze Zamojskiej została odprawiona Msza św. w intencji poległych.

Następnie wszyscy zebrani przeszli w uroczystym pochodzie z orkiestrą wojskową i kompanią żołnierzy oraz pocztami sztandarowymi na Rotundę. Po odczytaniu apelu poległych i salwie honorowej, przybyłe delegacje złożyły biało czerwone wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej w strugach padającego deszczu.