26.10.2018, autor: A. Niańko

Rejestracja dawców

W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Co drugi chory, zakwalifikowany do przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego, tego dawcy nie znajduje. Dlatego bardzo ważne jest, budowanie bazy potencjalnych dawców szpiku w oparciu o społeczności lokalne. Biorąc to pod uwagę 25 października 2018 r. wolontariusze naszej szkoły przeprowadzili akcję rejestracji potencjalnych Dawców komórek macierzystych. 

Rejestracja skierowana była do osób, które ukończyły 18 rok życia. Pełnoletni uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, a także osoby ze środowiska lokalnego wykazali się chęcią niesienia pomocy 

i dołączyli do bazy Fundacji DKMS, która zajmuje się wyszukiwaniem „genetycznych bliźniąt”. Takich wrażliwych ludzi znalazło się 63. Zatem było warto! Może ktoś z nich uratuje jakiemuś choremu życie? 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz pozytywny odzew.

Inicjatorami przedsięwzięcia były wolontariuszki naszej szkoły: Magda Kmieć i Aleksanda Paszko, które przeprowadziły akcję promocyjną, oraz Karolina Krawczyńska II g, Daria Piwko II g, Marta Ożóg II g, Oliwia Radomska II g, Katarzyna Pawłowska II g, Aleksandra Joniec II g,  Paulina Kierepka II g, Martyna Kawałko II g, Wojciech Piwkowski IIg, którzy przygotowali stanowiska do rejestracji oraz wypełniali formularze rejestracyjne. Koordynatorem akcji była p. Agnieszka Niańko.

Wszystkim wolontariuszom bardzo dziękujemy.