26.06.2020, autor: I LO

REKRUTACJA 2020/2021

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami profili klas na rok szkolny 2020/2021

 

KLASA 1A, 1B                                                                                          

MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ         

Rok zerowy AGH ( matematyka, fizyka) 

Innowacja LEGO MINDSTROMS EDUCATION

Uniwersytet Jagielloński  (fakultet matematyczno-informatyczny)

 

przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka, dodatkowe zajęcia z informatyki: programowanie, robotyka

języki obce:

- kontynuacja: język angielski

- drugi język do wyboru (grupa międzyoddziałowa): j. rosyjski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski

 

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, fizyka

 

KLASA 1C

EKONOMICZNA 

Pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej                                                                                                                                                              

Rok zerowy AGH (matematyka, geografia)                                                                                                                                                                                                               

 

przedmioty rozszerzone – matematyka, geografia, dodatkowe godziny języka angielskiego 

języki obce:

- kontynuacja: język angielski

- drugi język do wyboru (grupa międzyoddziałowa): j. rosyjski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski

 

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia

 

KLASA 1D

PRAWNICZA

Pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Współpraca z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS

 

przedmioty rozszerzone - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

języki obce:

- kontynuacja: język angielski

- drugi język do wyboru (grupa międzyoddziałowa): j. rosyjski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski

dla chętnych koło naukowe - język łaciński w prawie i w naukach humanistycznych 

 

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, historia 

 

KLASA 1E                                                   

LINGWISTYCZNA

Pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego      

przedmioty rozszerzone – język polski, język angielski, drugi język obcy* do wyboru (język niemiecki/język hiszpański lub język francuski). 

języki obce:

- kontynuacja: język angielski

- drugi język do wyboru*: język niemiecki/język hiszpański lub język francuski, 

zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie

 

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, drugi język obcy

 

*Uczniowie przy naborze deklarują chęć nauki drugiego języka obcego na poziomie rozszerzonym. Powstanie grup z wybranego języka obcego uzależnione jest od liczby uczniów deklarujących ten język.

 

KLASA 1F, 1G

BIOLOGICZNO-MEDYCZNA 

Rok zerowy AGH (chemia)

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Wydział Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego

 

przedmioty rozszerzone - biologia, chemia lub matematyka*

języki obce:

- kontynuacja: język angielski

- drugi język do wyboru (grupa międzyoddziałowa): j. rosyjski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski

program autorski: język łaciński w medycynie

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, biologia

 

*możliwość wyboru rozszerzenia z chemii lub matematyki

 

Dołącz do najlepszych. 

Zapraszamy!