18.08.2014, autor: A. Waszek

„Przyszłość w nauce” – warsztaty z chemii dla maturzystów

W dniach od 25 do 29 sierpnia 2014 r.  dla uczniów klas III B oraz III J odbędzie się cykl wykładów  związanych z przygotowaniem do matury rozszerzonej z chemii. Nie będą to jednak zwykłe wykłady!  Z każdą partią materiału związane będą liczne doświadczenia, które ułatwią zrozumienie trudnych pojęć czy zapamiętanie charakterystycznych reakcji, co istotne, każdy uczeń będzie miał możliwość wykonania ich samodzielnie pod okiem studentów i doktorantów z kilku warszawskich uczelni współpracujących z Fundacją „Przyszłość w nauce”.

Plan wykładów i zajęć laboratoryjnych przedstawia się następująco:

  • Dzień I: Pokaz ciekawej chemii, chemia nieorganiczna
  • Dzień II: Chemia analityczna jakościowa
  • Dzień III: Chemia fizyczna, chemia organiczna, chemia analityczna ilościowa
  • Dzień IV: Przygotowanie uczniów do pokazu doświadczeń, który odbywa się piątego dnia, doświadczenia z ciekłym azotem, identyfikacja związków organicznych
  • Dzień V: Pokaz chemiczny prowadzony przez uczniów szkoły pod opieką wolontariuszy, dla społeczności lokalnej: rodziców, nauczycieli, samorządowców, mediów itp.

 

Na zajęciach, będziemy utrwalać i przypominać najważniejsze wiadomości z chemii, wzbogacone o informacje z nauk przyrodniczych. Oprócz tego zaprezentowane zostaną także eksperymenty, pozwalające poznać bardziej atrakcyjną stronę chemii, np.:

 

  • Pokazy pirotechniczne,
  • Tworzenie własnego podwodnego ogrodu,
  • Zabawa cieczą nienewtonowską,
  • Doświadczenia z ciekłym azotem.
  • Zapraszamy na warsztaty!

 

Warsztaty rozpoczną się o godzinie 10:00 w sali nr 8.

Bliższe informacje:  M. Dynowska, L. Mielniczuk, A. Waszek  - nauczyciele chemii I LO w Zamościu