14.11.2016, autor: K. Ciupak (kl. 2h)

Przekazanie władzy nowemu Samorządowi

Dzień przed Świętem Niepodległości Mariusz Leśniak oraz powołany przez niego w 2015 roku samorząd zakończyli swoje dowodzenie I Liceum. 

 Dotychczasowy przewodniczący wygłosił przemówienie, w którym podsumował swoje rządy oraz podziękował współpracownikom i opiekunom SU - prof. Agnieszce Niańko i prof. Mariuszowi Farionowi za cały rok wytężonej pracy. Następnie, oddając w ręce Wiktora wielki stalowy klucz, przekazał władzę nowemu samorządowi. Wiktor przedstawił swoich zastępców - Aleksandrę Mazurek i Szymona Wiśniewskiego oraz liderów poszczególnych sekcji. W swoim przemówieniu Wiktor podkreślił zasługi swojego poprzednika dla naszego liceum. Życzymy Wiktorowi oraz jego ekipie owocnej i miłej współpracy!

Skład SU – przewodniczący sekcji: 

Skarbnik: Patrycja Frańczuk

Sekcja Parlamentarna: Agnieszka Palonka, Szymon Wiśniewski

Sekcja Radiowa: Agata Jędruszczak, Paweł Sochan

Sekcja Techniczna: Karol Bondyra, Daniel Maluga

Sekcja Dziennikarska: Kinga Krupa

Sekcja Fotograficzna: Wiktoria Wasylko

Sekcja Teatralno-Filmowa: Karolina Klajn, Magda Daniłowicz

Sekcja Charytatywna: Katarzyna Malczewska, Julia Źwiernik

Sekcja Rozrywkowa: Ania Magdziarz, Bartek Dawid

Sekcja Artystyczna: Natalia Burda, Marek Świstek

Sekcja Naukowa: Mikołaj Kulczyński