17.12.2018, autor: M. Podolak

Promujemy honorowe krwiodawstwo.

Nasze Liceum otrzymało Certyfikat przyznawany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie za promowanie idei honorowego oddawania krwi i kształtowanie postaw prospołecznych.