10.05.2022, autor: I. Kicińska

Programy profilaktyczne „Podstępne WZW” oraz „Znamię! Znam je?”

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w realizowanych we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną programach profilaktycznych: „Podstępne WZW” oraz „Znamię! Znam je?”

Profilaktyczne zajęcia miały na celu kształtowanie wśród uczniów świadomych i prozdrowotnych postaw. Aktywna forma zajęć (praca w grupach, odgrywanie scenek wyreżyserowanych przez uczniów i tworzenie plakatów profilaktycznych) umożliwiły wzajemną integrację i pozwoliły w przystępny sposób zmierzyć się 

z tematyką zajęć.

Kampania „Znamię! Znam je?”  powstała z inicjatywy Akademii Czerniaka, która jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Uczniowie kl. 1C i 1E dzięki warsztatom profilaktycznym i specjalnie przygotowanym materiałom informacyjnym (ulotki, plakaty, filmiki) dowiedzieli się, jak prawidłowo wykonać samobadanie skóry i uchronić się przed czerniakiem.

Celem programu "Podstępne WZW" jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat sposobów zakażenia wirusami HBV oraz HCV. W naszej szkole w bieżącej edycji programu wzięli udział uczniowie z klas: 1D i 1E. Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się, jakie sytuacje wiążą się z ryzykiem zakażenia HBV i HCV  oraz w jaki sposób można się przed nimi zabezpieczyć. Biorąc pod uwagę, iż w Polsce problem WZW B i C może dotyczyć  blisko pół miliona osób – działania te rodzą nadzieję na zwiększenie świadomości, a wraz za nią - wykrywalności zakażeń wirusami HBV i HCV 

w społeczeństwie.

Koordynatorem i realizatorem obu programów była p. Iwona Kicińska.