06.09.2018, autor: M. Podolak

Powakacyjne donosy

W ramach powakacyjnych remanentów z przyjemnością informujemy o sukcesach naszych uczennic. Agata Tchórz otrzymała wyróżnienie w kategorii reportaż literacki w VIII Zamojskim Przeglądzie „Reportaż 2018”.

Agnieszka Gruszka została nagrodzona za sztukę teatralną w konkursie Szukamy Polskiego Szekspira organizowanym przez ZDK w ramach imprez towarzyszących Zamojskiego Lata Teatralnego. Scenariusz Agnieszki „Czy jesteśmy sami we wszechświecie?” będzie niebawem wydrukowany w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym.

Nad talentami literackimi uczennic czuwa Profesor Piotr Linek.