22.06.2016, autor: M. Bubiłek

Potyczki matematyczne

W dniu 21 czerwca w auli szkolnej odbył się konkurs matematyczny pod nazwą "Potyczki matematyczne". Konkurs przeprowadzili absolwenci naszej szkoły, uczniowie byłej klasy 3a. W konkursie brało udział 27 uczniów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego oraz I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w  Zamościa.

Uczniowie tworzyli zespoły 3 osobowe, każda z grup miała do rozwiązaniu rebusy oraz różne zadania matematyczne. Wygrała grupa pierwsza, czyli uczniowie klasy 1F - Joanna Jarosz, Krzysztof Paszko i Adrianna Siek. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.